ПЕРЕДЗВОНИ: В РОБОЧІ ДНІ 8:00*20:00 (ВАРТІСТЬ З'ЄДНАННЯ ЗГІДНО З ТАРИФОМ ОПЕРАТОРА) +380 (44) 36 36 222
Функціонування української мови як державної

17 липня 2019 р.

25 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроект №5670-д «Про забепечення функціонування української мови як державної», а 16 липня, на-був чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», за винятком низки положень, які набудуть чинності дещо пізніше. Закон встановлює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави. Відповідно до закону, державна мова має використовуватися в освітній та медич-ній сферах, у трудових відносинах та у сфері обслуговуванні споживачів, а також в публічних заходах, рекламі та інших сферах. Крім того, закон зобов’язує певне коло осіб (посадовців, військових та поліцейських, адвокатів, нотаріусів та ін.) володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. При цьому дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Законом передбачено організацію безкоштовних курсів української мови для дорослих. За публічне приниження чи зневажання української мови, а також навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні мови передбачена адміністративна відпові-дальність. Максимальна сума штрафу становитиме 11 тисяч 900 грн. Але норми щодо застосування штрафів почнуть діяти через три роки. Також через два роки набудуть чинності положення закону, щодо складання іспиту на рівень володіння державною мовою, який буде необхідною умовою для набуття громадянства України. Іспит складатимуть у порядку, встановленому Кабміном, а вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для отримання громадянства України, визначатиме Національна комісія зі стандартів державної мови. Також пізніше набудуть чинності положення закону про те, що проекти норма-тивно-правових актів та актів індивідуальної дії органів державної влади, органів влади Криму і місцевого самоврядування складаються відповідно до стандартів української правничої термінології, встановлених Нацкомісією згідно зі стандар-тами української мови. Це положення діятиме, коли Нацкомісія затвердить стан-дарти державної мови для правової термінології. З 1 січня 2030 року набуде чинності положення, яке передбачає, що мовою зовні-шнього незалежного оцінювання за результатами отримання повної середньої освіти та вступних іспитів є державна мова, крім зовнішнього незалежного оці-нювання з іноземних мов.

test test2