ПЕРЕДЗВОНИ: В РОБОЧІ ДНІ 8:00*20:00 (ВАРТІСТЬ З'ЄДНАННЯ ЗГІДНО З ТАРИФОМ ОПЕРАТОРА) +380 (44) 36 36 222
2. Чи може пенсіонер, в разі якщо один із подружжя помер, перейти на пенсію другого із подружжя і яку суму буде отримувати?

06 березня 2019 р.

Перейти на пенсію іншого подружжя, можна тільки у зв’язку з втратою годувальника і при цьому отримувати тільки 50% від пенсії. Претендувати на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника можуть: Непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні і отримували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування: – чоловік (дружина), батько, мати – якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку і мають необхідний страховий стаж, визначений статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; – діти померлого годувальника (в тому числі діти, які народилися до закінчення 10 місяців з дня смерті годувальника) – до досягнення ними 18-річного віку або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; – діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах – до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років; – діти-сироти – до досягнення ними 23-річного віку, незалежно від того, навчаються вони чи ні; – чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, брат або сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника – якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (незалежно від віку і працездатності). НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛИ ВОНИ НА УТРИМАННІ ГОДУВАЛЬНИКА, ПРАВО НА ПЕНСІЮ З ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА МАЮТЬ: – рідні діти годувальника; – усиновлені діти; – пасинок і падчерка (за умови, що вони не одержували аліментів від батьків). Незалежно від кількості членів сім’ї, їм призначається одна спільна пенсія і розподіляється між ними в рівних частках. ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ? 1 Документи померлого годувальника: – за періоди до 01.01.2004 – документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки (постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637); – за період роботи, починаючи з 01.01.2004 року, використовується інформація, наявна в структурному підрозділі Пенсійного фонду, який відповідальний за ведення персоніфікованого обліку; – для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01.07.2000 року. 2 Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, і померлого годувальника (подається в разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи). 3 Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія. 4 Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що підтверджують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності). 5 Свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим. 6 Документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних. 7 Довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, які претендують на пенсію, навчаються за денною формою навчання. 8 Довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, бабуся, брат або сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років. 9 Документи про місце проживання(реєстрації). 10 Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника. 11 Документи про стаж особи, якій призначається пенсія. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ НА УТРИМАННІ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї? Документами, що посвідчують факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, є: – довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування; – довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється в судовому порядку. Пенсія призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника є непрацездатним. Якщо члени сім’ї досягли пенсійного віку – пенсія призначається довічно. РОЗМІР ПЕНСІЇ З ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА? На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника. На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, яка ділиться на рівні частини. Дітям-сиротам пенсію призначають, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

test test2