ПЕРЕДЗВОНИ: В РОБОЧІ ДНІ 8:00*20:00 (ВАРТІСТЬ З'ЄДНАННЯ ЗГІДНО З ТАРИФОМ ОПЕРАТОРА) +380 (44) 36 36 222
Що таке земельний сервітут?

20 травня 2019 р.

Земельний сервітут – це право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном, яке полягає у можливості проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо. Сервітут встановлюється у випадку, якщо такі потреби (прохід, проїзд через чужу земельну ділянку…) не можуть бути задоволені іншим способом. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду. Разом з тим, земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно, у зв’язку з чим перед його встановленням слід розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту. Окремо слід відмітити, що сервітут може бути встановлений на певний строк або без визначення строку, а особа, яка користується сервітутом, зобов'язана вносити плату за користування майном, якщо інше не встановлено договором, законом, заповітом або рішенням суду. Також, земельний сервітут не підлягає відчуженню і він зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого він встановлений. Сервітут припиняється у разі: - поєднання в одній особі особи, в інтересах якої встановлений сервітут, і власника майна, обтяженого сервітутом; - відмови від нього особи, в інтересах якої встановлений сервітут; - спливу строку, на який було встановлено сервітут; - припинення обставини, яка була підставою для встановлення сервітуту; - невикористання сервітуту протягом трьох років підряд; - смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут; - в інших випадках, встановлених законом. Сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу власника майна за наявності обставин, які мають істотне значення. Власник земельної ділянки має право вимагати припинення сервітуту, якщо він перешкоджає використанню цієї земельної ділянки за її цільовим призначенням.

test test2