ПЕРЕДЗВОНИ: В РОБОЧІ ДНІ 8:00*20:00 (ВАРТІСТЬ З'ЄДНАННЯ ЗГІДНО З ТАРИФОМ ОПЕРАТОРА) +380 (44) 36 36 222
Щодо перевірок органами ДСНС

20 червня 2019 р.

Останнім часом почастішали випадки, коли за результатами проведення контрольного заходу (перевірки) центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, як правило, територіальні органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у разі встановлення порушення вимог законодавства у даній сфері, на підставі статей 67, 68 Кодексу цивільного захисту України одразу звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв і т.п., а суди задовольняють такі позови. У той же час статтею 69 Кодексу цивільного захисту України визначений чіткий перелік підстав для видачі органом, що здійснює перевірку, приписів, постанов і розпоряджень. Так, зокрема, у цій статті встановлено, що посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у межах своїх повноважень видають відповідно приписи, розпорядження чи постанови з питань пожежної безпеки у разі: - недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; - порушення вимог пожежної безпеки передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень будівель та споруд виробничого призначення; - випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки. Згідно з ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» припис – це обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснює перевірку. Тобто, з аналізу наведених вище норм вбачається логічним, що звернення органу ДСНС з адміністративним позовом щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи суб’єкта господарювання щодо якого були проведені контрольні заходи можливо у разі, якщо останнім не будуть виконані у встановлений органом державного нагляду строк законні вимоги, які відображені у відповідному рішенні суб'єкта владних повноважень (приписі, розпорядженні чи постанові), яке є обов'язковим для виконання. Проте, непоодинокі випадки доводять, що після проведення перевірки будь-яких рішень, окрім Акту, складеного за результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, зокрема, припису щодо усунення виявлених цим актом порушень вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні та інших вимог чинного законодавства України, органами ДСНС не приймаються. Натомість, складені Акти є підставою для безпосереднього звернення до суду для застосування санкції у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв і т.п. На думку автора статті, не прийняття органом ДСНС жодного управлінського рішення стосовно суб’єкта господарювання у вигляді розпорядчого документа в розумінні ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а безпосереднє звернення останнього до суду, є порушенням принципу юридичної визначеності в частині очікування господарюючого суб’єкта на застосування вищевказаних норм закону. Оскільки акт, складений за результатами перевірки, не містить будь-яких вимог та встановлених строків, які підлягають обов'язковому виконанню суб'єктом господарювання, не є рішенням суб'єкта владних повноважень, а лише містить факти виявлених порушень, що залишає підприємство у невизначеному стані перед загрозою застосування судом санкції у вигляді повного або часткового зупинення його роботи. У той же час, національні суди наголошують, що у таких справах вжиття заходів реагування на порушення правил пожежної безпеки слід оцінювати з урахуванням принципу пропорційності, що передбачає дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовані такі заходи. Таким чином, лише активний захист суб’єкта господарювання може нівелювати негативні наслідки від перевірки у сфері пожежної безпеки.

test test2