ПЕРЕДЗВОНИ: В РОБОЧІ ДНІ 8:00*20:00 (ВАРТІСТЬ З'ЄДНАННЯ ЗГІДНО З ТАРИФОМ ОПЕРАТОРА) +380 (44) 36 36 222
Скільки може заробити викривач за розкриття корупційної схеми.

02 березня 2020 р.

Відповідно до нещодавніх доповнень до Закону України «Про запобігання корупції» з метою розкриття корупційних правопорушень було введено особливий суб’єкт під назвою викривач. Цей суб’єкт в світлі законодавства інших країн не новий. Положення про викривачів корупційних правопорушень, іх права та захист міститься в законодавстві США, Канади, Австралії, Великої Британії, Японії, Нідерландів та багатьох інших країн. Стаття 33 Конвенції ООН проти корупції, яка набрала чинності для України 01.01.2010 року передбачено, що кожна держава-учасниця розглядає можливість включення до своєї внутрішньої правової системи належних заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, які добросовісно та на обґрунтованих підставах повідомляють компетентним органам про будь-які факти, пов’язані зі злочинами, передбаченими цією Конвенцією, від будь-якого несправедливого поводження. Закон України визначає, що викривач це - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання. Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави, а у випадку наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень правоохоронними органами до них можуть бути застосовані заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Право на винагороду виникає у викривача, у випадку, якщо він повідомив про корупційне правопорушення, грошовий розмір якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину. На сьогоднішній день, виходячи з розміру, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2020 р. він становить 2270 грн., тому право на винагороду у викривача виникає у випадку повідомлення про корупційне правопорушення в розмірі від 11 350 000 грн. (2270 грн. х 5000). Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється у рівних частинах між такими викривачами. Таким чином законодавець навіть закріпив конкуренцію та заохочення в діяльності викривачів.

test test2