ПЕРЕДЗВОНИ: В РОБОЧІ ДНІ 8:00*20:00 (ВАРТІСТЬ З'ЄДНАННЯ ЗГІДНО З ТАРИФОМ ОПЕРАТОРА) +380 (44) 36 36 222
Зміни в законодавстві про захист прав споживачів фінансових послуг

18 жовтня 2019 р.

20 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг», який вступить в дію через три місяці з дня набрання ним чинності (з дня, наступного за днем його опублікування), крім підпунктів 1, 2, 4 та 5 пункту 3 розділу І, які набирають чинності та вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. Важливо звернути увагу, що вищезгаданим Законом окрім іншого встановлено: 1. Обов’язок щодо направлення будь-яких пропозицій особи, яка надає фінансову послугу, Клієнту про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача фінансових послуг до договору та повинні здійснюватися у строки, встановлені договором, шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, Клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Важливим є те що умови договору про надання клієнту пропозицій про зміну зазначених умов договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення клієнту, а також про збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта є нікчемними. 2. Заборонну на покладання на споживача фінансових послуг сплати будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги), а також заборону стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

test test2